Memo/Gadgets/Rakuten-P710.md
... ...
@@ -1,8 +0,0 @@
1
-<!-- --- title: Rakuten Hand -->
2
-<!-- --- year: 2022 -->
3
-
4
-# Rakuten Hand
5
-
6
-- [Rakuten Hand \| Rakutenオリジナル \| 製品 \| 楽天モバイル](https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/rakuten-hand/)
7
-- 2022/02/26入手
8
- - [価格\.com \- 楽天モバイル「Rakuten Hand」無料配布が終了、対象は「Rakuten Mini」一部ユーザー](https://news.kakaku.com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3147/id=116116/)
Memo/Gadgets/Rakuten_P710.md
... ...
@@ -0,0 +1,8 @@
1
+<!-- --- title: Rakuten Hand -->
2
+<!-- --- year: 2022 -->
3
+
4
+# Rakuten Hand
5
+
6
+- [Rakuten Hand \| Rakutenオリジナル \| 製品 \| 楽天モバイル](https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/rakuten-hand/)
7
+- 2022/02/26入手
8
+ - [価格\.com \- 楽天モバイル「Rakuten Hand」無料配布が終了、対象は「Rakuten Mini」一部ユーザー](https://news.kakaku.com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3147/id=116116/)